19
FEBRUARI PÅ GRAND HÔTEL,
STOCKHOLM
Välkommen till vårens viktigaste mötesplats - Terminsstart Pension!
Terminsstart Pension är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med pensioner och livförsäkring. Varje år samlas branschens beslutsfattare för att lyssna på spännande föredrag och diskussioner, få ny kunskap och inte minst mingla med gamla och nya bekantskaper.

Hur kan vi ta vara på den äldre arbetskraften? På uppdrag av regeringen och Pensionsgruppen tillsattes delegationen för senior arbetskraft hösten 2018. Delegationen ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens.
Anders Ferbe, tidigare fackordförande för IF Metall, är ny ordförande för delegationen och berättar om hur man ska arbeta för att komma med förslag på hur vi kan förbättra möjligheterna för äldre att delta på arbetsmarknaden.

Måste man hälsa hem när man fyllt sextiofem? Ända sedan 1971 har forskare på Göteborgs Universitet undersökt hur människor påverkas både fysiskt och psykiskt av att åldras och gå i pension. Studierna bygger på en stor databas av göteborgare som under snart 50 år undersökts för att få svar på vad som händer med oss när vi åldras och vilka förmågor som försämras och vilka som blir kvar.
Den äldsta personen som undersökts var 109 år gammal och med data från henne och tusentals andra försöker forskarna finna svar på hur vi ska klara ett längre arbetsliv och om och på vilket sätt de äldre faktiskt är kapabla att jobba och bidra, snarare än att utsättas för åldersapartheid och tvingas bort från arbetsmarknaden.
Ingmar Skoog, överläkare, professor vid Göteborgs Universitet och ledamot i delegationen för senior arbetskraft, berättar om vad forskningen säger om äldres hälsa och möjligheter.

Ska Sverige ta rygg på Norge och förenkla tjänstepensionerna? I Norge kommer man snart att fatta beslut om en reform av tjänstepensionssystemet som kallas "egen pensjonskonto". Reformen innebär att alla anställda ska ha ett eget pensionskonto där tjänstepensionen följer med automatiskt vid byte av arbetsgivare, något som avsevärt kommer att minska antalet fribrev och behov av att flytta försäkringar.
Tone Meldalen, direktör för Liv och Pension på Finans Norge, berättar om reformen som nu är remissbehandlad och väntar på beslut i Stortinget.

Till Terminsstarten kommer även Staffan Hansén, vd för Storebrandägda SPP och berättar om bolagets möjligheter i den nya världen där prispress och konkurrens kommer att ställa krav på ökade volymer. Parternas upphandlingar, ett upphandlat fondtorg i Premiepensionen, den nya tjänstepensionsregleringen och en utökad flytträtt är faktorer som kommer att driva på utvecklingen. SPP har varit tidigt ute och har nu inlett expansionen genom förvärv där man i ett första steg ska ta över beståndet i Brummer Life. Staffan Hansén kommer att intervjuas på scen under programpunkten "Heta Stolen".

David Knox, senior partner på Mercer i Australien, ger oss en internationell utblick när det gäller pensionssystemen i världen. Vad var det som gjorde att Nederländerna petade ner Danmark från förstaplatsen och hur kan Sverige agera för att klättra på listan?

Vad tycker remissinstanserna om det nya upphandlade fondtorget? 150-200 fonder på PPM-torget. Det kan bli verklighet om utredare Mikael Westberg får som han vill. På Terminsstart Pension hör du honom berätta mer om de förslag som har skakat om fondbranschen rejält.
Charlotta Faxén, kapitalförvaltare på Lannebo fonder, Josefine Uppling, chef för samhällsrelationer Swedbankkoncernen, Per H Börjesson, vd och grundare av Spiltan och Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, redovisar de ställningstaganden de gjort i sina remissvar som lämnats till departementet rörande utredningen om ett upphandlat fondtorg.

Fler talare och diskussionsdeltagare tillkommer.

Varmt välkommen!

Mikael Nyman
moderator och chefredaktör Pensionsnyheterna
Anmäl dig
DELA DENNA SIDA
Anmäl dig
TALARE
Anders Ferbe
ordförade för delegationen för senior arbetskraft
Ingmar Skoog
överläkare och professor vid Göteborgs Universitet
Tone Meldalen
direktör Liv och Pension på Finans Norge
Staffan Hansén
vd SPP
David Knox
senior partner på Mercer Australien
Mikael Westberg
utredare Premiepensionstorget
Charlotta Faxén
kapitalförvaltare på Lannebo Fonder
Josefine Uppling
chef för samhällsrelationer inom Swedbankkoncernen
Per H Börjesson
vd Spiltan
Fredrik Nordström
vd Fondbolagens Förening
INFORMATION
Tid & Plats: Onsdagen den 19 februari 2020, Spegelsalen, Grand Hôtel. Tid: 09.00-ca 16.30.
Pris: 5 990 kr, exkl moms. I priset ingår seminarium, dokumentation, fika och mingel.
Rabatt: Prenumeranter på Pensionsnyheterna får 500 kr i rabatt på ordinarie pris. Är ni tre personer eller fler från samma företag som vill komma? Kontakta oss på info@pensionsnyheterna.s
Kontakt: Malin Svenberg, 070-6684499, malin.svenberg@exaktmedia.se
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561