19
FEBRUARI PÅ GRAND HÔTEL,
STOCKHOLM
Välkommen till vårens viktigaste mötesplats - Terminsstart Pension!
Terminsstart Pension är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med pensioner och livförsäkring. Varje år samlas branschens beslutsfattare för att lyssna på spännande föredrag och diskussioner, få ny kunskap och inte minst mingla med gamla och nya bekantskaper.

Program

9.00-9.10 Mikael Nyman inleder Terminsstart Pension

9.10-9.50
Hur står sig Sveriges pensionssystem i en internationell jämförelse? David Knox, senior partner på Mercer i Australien och engagerad i att förbättra pensionssystemen världen över, ger oss en internationell utblick när det gäller pensionssystemen i världen. Vad var det som gjorde att Nederländerna petade ner Danmark från förstaplatsen och hur kan Sverige agera för att klättra på listan?

9.50-10.20
Var fjärde flytt sker utan kundens vetskap - underminerar det förtroendet för systemet? En i grunden positiv sak - att man själv kan välja förvaltare för det egna tjänstepensionssparandet - blir problematisk när en fjärdedel av spararna inte själva är medvetna om att deras pension flyttats, eller flyttats till en sparform de inte säger sig föredra. Johan Sidenmark, vd AMF, redogör för bolagets fjärde flyttrapport som visar på fortsatt stora flyttströmmar från trad till fond och från förvalsbolag till banker och fondbolag samt att flyttarna i de allra flesta fall initieras av rådgivare och banker. Är systemet säkert när så många har så dålig koll på att pensionen flyttats?

10.20-10.50 Förmiddagspaus

10.50-11.10
Mats Langensjö lämnade i höstas sin utredning om ickevalsalternativets utformning i premiepensionssystemet. En av slutsatserna var att förvalsalternativet ska delas upp i en sparandefas och en mer stabil utbetalningsfas, där Sjunde AP-fonden endast förvaltar det förstnämnda. På Terminsstart Pension hör du honom berätta kort om utredningen.

11.10-12.00
Vad tycker remissinstanserna om det nya upphandlade fondtorget? 150-200 fonder på PPM-torget. Det kan bli verklighet om utredare Mikael Westberg får som han vill. På Terminsstart Pension hör du honom berätta mer om de förslag som har skakat om fondbranschen rejält.
Daniel Sundquist, marknadschef på Lannebo fonder, Josefine Uppling, chef för samhällsrelationer Swedbankkoncernen, Per H Börjesson, vd och grundare av Spiltan, Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening och Patrick Siegbahn, grundare Småspararguiden, redovisar de ställningstaganden de gjort i sina remissvar som lämnats till departementet rörande utredningen om ett upphandlat fondtorg. Därefter följer en diskussion där även Mats Langensjö deltar.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30
Heta Stolen: Staffan Hansén, vd SPP
Staffan Hansén, vd för Storebrandägda SPP, tar plats i Heta Stolen och berättar om bolagets möjligheter i den nya världen där prispress och konkurrens kommer att ställa krav på ökade volymer. Parternas upphandlingar, ett upphandlat fondtorg i Premiepensionen, den nya tjänstepensionsregleringen och en utökad flytträtt är faktorer som kommer att driva på utvecklingen. SPP var tidigt ute och har nu inlett expansionen genom förvärv där man i ett första steg ska ta över beståndet i Brummer Life.

13.30-14.00
Ska Sverige ta rygg på Norge och förenkla tjänstepensionerna? I Norge kommer man snart att fatta beslut om en reform av tjänstepensionssystemet som kallas ?egen pensjonskonto?. Reformen innebär att alla anställda ska ha ett eget pensionskonto där tjänstepensionen följer med automatiskt vid byte av arbetsgivare, något som minskar antalet fribrev och behov av att flytta försäkringar avsevärt.
Tone Meldalen, direktör för Pension och Livförsäkring på Finans Norge, berättar om reformen som nu är remissbehandlad och väntar på beslut i Stortinget.

14.00-14.30 Eftermiddagsfika

14.30-14.50
Hur kan vi ta vara på den äldre arbetskraften? På uppdrag av regeringen och Pensionsgruppen tillsattes delegationen för senior arbetskraft hösten 2018. Delegationen ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens.
Anders Ferbe, tidigare fackordförande för Metall, är ny ordförande för delegationen berättar om hur man ska arbeta för att komma med förslag för hur vi kan förbättra möjligheterna för äldre att delta på arbetsmarknaden.

14.50-15.30
Måste man hälsa hem när man fyllt sextiofem? Ända sedan 1971 har forskare på Göteborgs Universitet undersökt hur människor påverkas både fysiskt och psykiskt av att åldras och gå i pension. Studierna bygger på en stor databas av göteborgare som under snart 50 år undersökts för att få svar på vad som händer med oss när vi åldras.
Den äldsta personen som undersökts var 109 år gammal och med data från henne och tusentals andra försöker forskarna finna svar på hur vi ska klara ett längre arbetsliv och om och på vilket sätt de äldre faktiskt är kapabla att jobba och bidra, snarare än att utsättas för åldersapartheid och tvingas bort från arbetsmarknaden.
Ingmar Skoog, överläkare, professor vid Göteborgs Universitet och ledamot i delegationen för senior arbetskraft, berättar om vad forskningen säger om äldres hälsa och möjligheter.

15.30-16.10
Alvedon efter Allradomen? Tingsrättens dom i brottmålet visade att det företrädarna från Allra gjort när de köpte warranter för spararnas pengar var lagligt och att inga brott begåtts. Hur kunde det vara lagligt för ett fåtal att tjäna hundratals miljoner i provisioner på fondernas placeringar? Domen har förvånat många och på Terminsstart Pension diskuterar vi vilka konsekvenser den kan få för finansmarknaden, för Pensionsmyndigheten, fondsparare i allmänhet och för rättsmedvetandet. Och kan domen påverka frågan om det upphandlade fondtorget? I panelen deltar: Olle Nykvist, partner på advokatfirman Cirio, tidigare bland annat hovrättsassessor i Svea Hovrätt och jurist på Ericsson, Magnus Dahlgren, advokat på Dahlgren & Partners, specialiserad inom pension, försäkring & arbetsrätt, Daniel Eriksson, tidigare vd på Sörmlands Sparbank där han fick ta över efter en korruptionsskandal, numera vd för Luminatum Advisory, Jonas Lindmark, analyschef på Morningstar samt Natali Engstam Phalén, generalsekreterare Institutet mot mutor.

Varmt välkommen!

Mikael Nyman
moderator och chefredaktör Pensionsnyheterna
Anmäl dig
DELA DENNA SIDA
Anmäl dig
TALARE
David Knox
senior partner på Mercer Australien
Johan Sidenmark
vd AMF
Mats Langensjö
utredare
Mikael Westberg
utredare Premiepensionstorget
Daniel Sundqvist
marknadschef Lannebo fonder
Josefine Uppling
chef för samhällsrelationer inom Swedbankkoncernen
Per H Börjesson
vd Spiltan
Fredrik Nordström
vd Fondbolagens Förening
Patrick Siegbahn
grundare Småspararguiden
Staffan Hansén
vd SPP
Tone Meldalen
direktör Liv och Pension på Finans Norge
Anders Ferbe
ordförade för delegationen för senior arbetskraft
Ingmar Skoog
överläkare och professor vid Göteborgs Universitet
Olle Nykvist
partner på advokatfirman Cirio
Magnus Dahlgren
advokat och vd Advokatfirman Dahlgren & Partners
Daniel Eriksson
vd Luminatum Advisory
Jonas Lindmark
analyschef Morningstar
Natali Engstam Phalén
generalsekreterare Institutet mot mutor
INFORMATION
Tid & Plats: Onsdagen den 19 februari 2020, Spegelsalen, Grand Hôtel. Tid: 09.00-ca 16.30.
Pris: 5 990 kr, exkl moms. I priset ingår seminarium, dokumentation, fika och mingel.
Rabatt: Prenumeranter på Pensionsnyheterna får 500 kr i rabatt på ordinarie pris. Är ni tre personer eller fler från samma företag som vill komma? Kontakta oss på info@pensionsnyheterna.s
Kontakt: Malin Svenberg, 070-6684499, malin.svenberg@exaktmedia.se
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561